Dyrektywa INSPIRE

Dyrektywa INSPIRE (zapoznaj się z dyrektywą INSPIRE) nakłada na kraje członkowskie Unii Europejskiej, w tym Polskę, obowiązek gromadzenia i udostępniania własnych danych przestrzennych (w formie usług sieciowych, np. usługi przeglądania danych czy pobierania danych). Dostęp do danych ma posłużyć do skuteczniejszego monitoringu stanu i posiadanych zasobów środowiska, a także stymulować szeroko rozumianą przedsiębiorczość.

Dostęp do danych zapewniany jest również w postaci tzw. geoportali np. aplikacja Geoserwis Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (przejdź do aplikacji Geoserwis), krajowy geoportal infrastruktury informacji przestrzennej jako centralny punkt dostępu prowadzony przez Głównego Geodetę Kraju (przejdź do geoportalu) czy geoportal Komisji Europejskiej umożliwiający dostęp do opublikowanych danych wszystkich  członków Unii Europejskiej (przejdź do serwisu Komisji Europejskiej).

Zachęcamy do obejrzenia materiału informacyjnego

 

Kliknij, aby zobaczyć infografikę o korzyściach z wdrażania dyrektywy INSPIRE

 

INSPIRE w polskim prawie

Dyrektywa INSPIRE została transponowana do polskiego systemu prawnego ustawą z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (przejdź do Internetowego Systemu Aktów Prawnych ISAP, aby zapoznać się z ustawą o infrastrukturze informacji przestrzennej), zgodnie z którą minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa koordynuje tworzenie, utrzymywanie i rozwijanie infrastruktury informacji przestrzennej w Polsce. Koordynatorem na poziomie krajowym, który monitoruje wszelkie działania merytoryczne administracji, jest Główny Geodeta Kraju.

Przy ministrze właściwym do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwadziała Rada Infrastruktury Informacji Przestrzennej (przejdź do serwisu Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej), która pełni rolę forum konsultacyjnego, na którym dochodzi się do opinii użytecznych przy podejmowaniu skoordynowanych decyzji przez ww. organy, jednostki, instytucje i organizacje.

Organy wiodące w środowisku

Aby efektywniej koordynować budowę infrastruktury informacji przestrzennej stworzono listę tematów danych przestrzennych, które zostały przypisane do właściwych organów administracji, nazwanych "wiodącymi".

Środowiskowe organy wiodące to:

 • minister właściwy do spraw klimatu
 • minister właściwy do spraw środowiska
 • Główny Geolog Kraju
 • Główny Konserwator Przyrody
 • Główny Inspektor Ochrony Środowiska

Środowiskowe tematy danych przestrzennych

Wdrażanie INSPIRE obejmuje 34 tematy danych przestrzennych, podzielone na 3 grupy tematyczne. Jednostki środowiskowe koordynują łącznie 11 tematów, w tym:

 • minister właściwy do spraw klimatu jest organem wiodącym dla 3 tematów
 • minister właściwy do spraw środowiska jest organem wiodącym dla 2 tematów
 • Główny Geolog Kraju jest organem wiodącym dla 2 tematów
 • Główny Konserwator Przyrody jest organem wiodącym dla 3 tematów
 • Główny Inspektor Ochrony Środowiska jest organem wiodącym dla 1 tematu

Kliknij, aby zobaczyć infografikę dotyczącą tematów INSPIRE w środowisku

 

Tematy środowiskowe, ze wskazaniem  jednostki koordynującej temat, ze względu na posiadane zbiory danych przestrzennych:

 • I.9 obszary chronione (GDOŚ)
 • II.4 geologia (PIG-PIB)
 • III.7 urządzenia do monitorowania środowiska (GIOŚ)
 • III.12 strefy zagrożenia naturalnego:
  • zagrożenia naturalne/biologiczne (GDOŚ)
  • zagrożenia geologiczne (PIG-PIB)
  • zjawiska atmosferyczne (IMGW-PIB)
  • zagrożenie pożarowe (IBL)
 • III.13 warunki atmosferyczne (IMGW-PIB)
 • III.14 warunki meteorologiczno-geograficzne (IMGW-PIB)
 • III.17 regiony biogeograficzne (GDOŚ)
 • III.18 siedliska i obszary przyrodniczo jednorodne (GDOŚ)
 • III.19 rozmieszczenie gatunków (GDOŚ)
 • III.20 zasoby energetyczne (PIG-PIB)
 • III.21 zasoby mineralne (PIG-PIB)

Tagi:

 • geoinformacja

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.