Dyrektywa INSPIRE

Dyrektywa INSPIRE (zapoznaj się z dyrektywą INSPIRE) nakłada na kraje członkowskie Unii Europejskiej, w tym Polskę, obowiązek gromadzenia i udostępniania własnych danych przestrzennych (np. w formie przeglądarek mapowych). Dostęp do danych (głównie w formie tzw. geoportali np. aplikacja Geoserwis Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska - przejdź do aplikacji Geoserwis) ma posłużyć do skuteczniejszego monitoringu stanu i posiadanych zasobów środowiska, a także stymulować szeroko rozumianą przedsiębiorczość.

Zachęcamy do obejrzenia materiału informacyjnego

INSPIRE w polskim prawie

Dyrektywa INSPIRE została transponowana do polskiego systemu prawnego ustawą z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (przejdź do Internetowego Systemu Aktów Prawnych ISAP, aby zapoznać się z ustawą o infrastrukturze informacji przestrzennej), zgodnie z którą minister właściwy do spraw administracji publicznej koordynuje tworzenie, utrzymywanie i rozwijanie infrastruktury informacji przestrzennej w Polsce. Koordynatorem na poziomie krajowym, który monitoruje wszelkie działania merytoryczne administracji, jest Główny Geodeta Kraju.

Przy ministrze właściwym do spraw administracji publicznej działa Rada Infrastruktury Informacji Przestrzennej (przejdź do serwisu Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej), która pełni rolę forum konsultacyjnego, na którym dochodzi się do opinii użytecznych przy podejmowaniu skoordynowanych decyzji przez ww. organy, jednostki, instytucje i organizacje.

Organy wiodące w resorcie

Aby efektywniej koordynować budowę infrastruktury informacji przestrzennej stworzono listę tematów danych przestrzennych, które zostały przypisane do właściwych organów administracji, nazwanych "wiodącymi".

Resortowe organy wiodące to:

 • minister właściwy do spraw środowiska
 • Główny Geolog Kraju
 • Główny Konserwator Przyrody
 • Główny Inspektor Ochrony Środowiska

Resortowe tematy danych przestrzennych

Wdrażanie INSPIRE obejmuje 34 tematy danych przestrzennych, podzielone na 3 grupy tematyczne. Jednostki resortu koordynują łącznie 11 tematów, w tym minister właściwy do spraw środowiska jest organem wiodącym dla 5 z nich. Dla każdego z tematów został wyznaczony dodatkowo koordynator merytoryczny, czyli jednostka resortowa zajmująca praktycznym aspektem wdrażania postanowień dyrektywy INSPIRE w danym temacie.

Kliknij, aby zobaczyć infografikę dotyczącą tematów INSPIRE w resorcie środowiska

Tematy koordynowane przez ministera właściwego do spraw środowiska:

 • I.9 obszary chronione (GDOŚ)
 • III.12 strefy zagrożenia naturalnego:
  • zagrożenia naturalne/biologiczne (GDOŚ)
  • zagrożenia geologiczne (PIG-PIB)
  • zjawiska atmosferyczne (IMGW-PIB)
  • zagrożenie pożarowe (IBL)
 • III.13 warunki atmosferyczne (IMGW-PIB)
 • III.14 warunki meteorologiczno-geograficzne (IMGW-PIB)
 • III.19 rozmieszczenie gatunków (GDOŚ)

Pozostałe tematy koordynowane w resorcie:

 • II.4 geologia (PIG-PIB)
 • III.7 urządzenia do monitorowania środowiska (GIOŚ)
 • III.17 regiony biogeograficzne (GDOŚ)
 • III.18 siedliska i obszary przyrodniczo jednorodne (GDOŚ)
 • III.20 zasoby energetyczne (PIG-PIB)
 • III.21 zasoby mineralne (PIG-PIB)

Tagi:

 • geoinformacja

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.