Geoportal jest aplikacją internetową obsługiwaną przez przeglądarkę internetową. Na komputerze użytkownika nie jest wymagane instalowanie żadnego dodatkowego oprogramowania.

Z poziomu Geoportalu, jak i bezpośrednio pod adresem csw.ekoportal.gov.pl, dostępny jest również katalog metadanych, zawierający metadane zbiorów i usług udostępnianych na za pośrednictwem Geoportalu.

Aby uruchomić aplikację w nowym oknie wystarczy kliknąć na link prowadzący do geoportalu:

przejdź do geoportalu Ministerstwa Klimatu i Środowiska

 

Regulaminu korzystania z serwisu internetowego iip.ekoportal.gov.pl

 

DEFINICJE

 1. Regulamin – niniejszy dokument określający warunki i zasady funkcjonowania oraz korzystania z serwisu iip.ekoportal.gov.pl (zwanego dalej Serwisem), w tym w szczególności prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu oraz Administratora.
 2. Administrator – Departament Instrumentów Środowiskowych Ministerstwa Klimatu i Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa.
 3. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z zasobów Serwisu.
 4. Usługi danych przestrzennych – usługi wyszukiwania, przeglądania i pobierania w rozumieniu ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. 2010 nr 76 poz. 489 z późn. zm.).

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Korzystanie z zasobów Serwisu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu bez żadnych ograniczeń i zastrzeżeń.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 

RODZAJ I ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG

 1. Za pomocą Serwisu udostępniane są wybrane środowiskowe zbiory danych przestrzennych za pośrednictwem usług danych przestrzennych.
 2. Serwis umożliwia połączenie informacji pochodzących z zasobów różnych dostawców z wykorzystaniem usług danych przestrzennych.

 

WARUNKI I ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Dostęp i korzystanie z zasobów i funkcjonalności Serwisu jest powszechne i nieodpłatne.
 2. Serwis, jako witryna internetowa może zawierać odnośniki do witryn i serwisów (w tym usług danych przestrzennych) zarządzanych przez strony trzecie.
 3. Informacje prezentowane w Serwisie mają charakter wyłącznie poglądowy i w żadnym razie nie mogą być traktowane jako dokument o charakterze oficjalnym. Nie mogą też być podstawą jakichkolwiek czynności administracyjnych czy urzędowych.

 

WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. W celu prawidłowego korzystania z Serwisu wymagane jest:
  • połączenie z siecią Internet,
  • urządzenie pozwalające na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów (przeglądarka internetowa: Internet Explorer, Edge, Firefox, Chrome, Opera. 
 2. Przy korzystaniu z zasobów Serwisu zabronione jest wykorzystywanie wirusów, skryptów i innego złośliwego kodu lub oprogramowania, ograniczającego, przerywającego działanie oraz niszczącego komponenty Serwisu oraz jego infrastruktury z technicznej.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Publikacja materiałów z Serwisu jestdozwolona pod warunkiem umieszczenia informacji o źródle pochodzenia.
 2. Użytkownik korzysta z informacji publikowanych w Serwisie na własną odpowiedzialność.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i dokładność danych w nim udostępnianych.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z tytułu niepoprawnych informacji zamieszczonych w Serwisie,jak równieżw związku z niewłaściwym działaniem Serwisu oraz opóźnieniami w transmisji danych.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia działania systemu informatycznego wynikające z nieuprawnionych działań użytkowników, siły wyższej lub ingerencji osób trzecich.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 30 marca 2020 r.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny. Zmiany obowiązują od momentu opublikowania ich na właściwej stronie internetowej.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany, wycofania lub zawieszenia działania dowolnej funkcji oraz właściwości Serwisu w każdym czasie bez konieczności wcześniejszego poinformowania Użytkownika, a także zastrzega, że dane publicznie dostępne dla Użytkownika mogą w każdym czasie ulec zmianie.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa.
 5. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu Serwisu Użytkownik powinien zgłaszać Administratorowi na adres email: ekoportal.ms@klimat.gov.pl

 

Klauzula informacyjna

w związku z przetwarzaniem danych osobowych w serwisie iip.ekoportal.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), informujemy, że:

 1. Administratorem Pani /Pana danych osobowych jest Minister Klimatu i Środowiska z siedzibą w Warszawie ul. Wawelska 52/54, 00-922.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email inspektor.ochrony.danych@klimat.gov.pl.
 3. Pani /Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi zgłoszeń i korespondencji, którą do nas Pani /Pan kieruje, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. Odbiorcami Pani /Pana danych osobowych będą podmioty świadczące usługi informatyczne dla Ministerstwa Klimatu i Środowiska.
 5. Pani /Pana dane osobowe będziemy przechowywać przez okres niezbędny do załatwienia danej sprawy.
 6. Posiada Pani /Pan prawo do  żądania od administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora (adres e-mail) może uniemożliwić prowadzenie z Panią/Panem korespondencji.

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.