Wnioskując o udostępnienie informacji trzeba liczyć się z pewnymi ograniczeniami. Nie można np. oczekiwać udostępnienia informacji w formie całej bazy, gdy podlega ona ochronie wynikającej z praw autorskich.

Jeżeli jednak wniosek dotyczy udostępnienia różnych informacji, z których fragment nie podlega udostępnieniu lub kwalifikuje się do wydania decyzji odmownej, pozostała część danych zostanie udostępniona.

Jakich informacji nie uzyskasz?

Aby nie spotkać się z odmową udostępnienia informacji, warto pamiętać, że administracja nie udostępnia informacji dotyczących:

 • spraw objętych toczącym się postępowaniem sądowym, dyscyplinarnym lub karnym, jeżeli udostępnienie informacji mogłoby zakłócić przebieg postępowania
 • dokumentów/danych dostarczonych przez osoby trzecie, jeżeli osoby te, nie mając obowiązku ich dostarczenia, dostarczyły je dobrowolnie i złożyły zastrzeżenie o ich nieudostępnianiu
 • dokumentów/danych, których udostępnienie mogłoby spowodować zagrożenie dla środowiska lub bezpieczeństwa ekologicznego
 • informacji o wartości handlowej, w tym danych technologicznych, dostarczonych przez osoby trzecie i objętych tajemnicą przedsiębiorstwa, jeżeli mogłoby to pogorszyć konkurencyjną pozycję tych osób i złożyły one uzasadniony wniosek o wyłączenie tych informacji z udostępniania
 • przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, realizowanych na terenach zamkniętych, co do których nie prowadzi się postępowania z udziałem społeczeństwa
 • obronności i bezpieczeństwa państwa

Prawa osób trzecich

Ograniczeniem są także prawa osób trzecich, czyli informacje dotyczące:

 • danych jednostkowych w badaniach statystycznych statystyki publicznej, chronionych tajemnicą statystyczną
 • spraw chronionych prawami autorskimi lub patentowymi, jeżeli udostępnienie informacji mogłoby naruszyć te prawa
 • danych osobowych, dotyczących osób trzecich, jeżeli udostępnienie informacji mogłoby naruszać przepisy o ochronie danych osobowych

Pozostałe ograniczenia

Pozostałe ograniczenia wynikają z sytuacji, w których:

 • udostępnienie wymaga dostarczenia dokumentów lub danych, które są aktualnie w opracowaniu
 • udostępnienie wymaga dostarczenia dokumentów przeznaczonych do wewnętrznego komunikowania się
 • wniosek o udostępnienie informacji jest w sposób oczywisty niemożliwy do zrealizowania lub sformułowany zbyt ogólnie

Kiedy ograniczenia nie obowiązują?

Ograniczeń nie stosuje się, jeśli informacja dotyczy:

 • ilości i rodzajów pyłów lub gazów wprowadzanych do powietrza oraz miejsca ich wprowadzania
 • stanu, składu i ilości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi oraz miejsca ich wprowadzania
 • rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów oraz miejsca ich wytwarzania
 • poziomu emitowanego hałasu
 • poziomu emitowanych pól elektromagnetycznych

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.