Prawo do informacji o środowisku i jego ochronie jest prawem konstytucyjnym i przysługuje każdemu bez względu na wiek, obywatelstwo, miejsce zamieszkania oraz zdolności do czynności prawnych.

Kliknij, aby zobaczyć infografikę dotyczącą informacji o środowisku

Co jest informacją o środowisku?

To wszelkiego rodzaju informacja dotycząca m.in.:

 • stanu środowiska, tj. powietrza, wody, powierzchni ziemi, kopalin, klimatu, krajobrazu i obszarów naturalnych, w tym bagien, obszarów nadmorskich i morskich, a także roślin, zwierząt i grzybów oraz innych elementów różnorodności biologicznej, w tym organizmów genetycznie zmodyfikowanych
 • emisji i zanieczyszczeń oddziałujących lub mogących oddziaływać na środowisko
 • analiz, przepisów prawnych, planów, programów, porozumień, które mają wpływ na stan środowiska i jego ochronę
 • raportów realizujących przepisy ochrony środowiska
 • stanu zdrowia, bezpieczeństwa i warunków życia ludzi związanych ze stanem środowiska
 • stanu obiektów kultury oraz budowlanych w zakresie oddziaływania na nie środowiska i emisji

Inne informacje posiadane przez urzędy też podlegają udostępnianiu, na zasadach określonych ustawą o dostępie do informacji publicznej.

Przejdź do Internetowego Systemu Aktów Prawnych ISAP, aby zapoznać się z ustawą o dostępie do informacji publicznej

Kto udostępnia informację?

Do udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie obowiązane są wszystkie organy administracji rządowej i samorządowej wszystkich szczebli, np.: ministerstwa i urzędy centralne, marszałkowie i sejmiki województw, starostowie, wójtowie, burmistrzowie, prezydenci czy rady miast.

Jak udostępniana jest informacja?

 • na pisemny wniosek
 • na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej (BIP)
 • w elektronicznych bazach danych, dotyczących stanu środowiska i korzystania ze środowiska
 • w publicznie dostępnych wykazach danych o dokumentach, zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Jak długo czeka się na informację?

Bez pisemnego wniosku udostępnia się informacje, które nie wymagają wyszukania. Jeśli informacja może pomóc w zmniejszeniu skutków klęski żywiołowej lub katastrofy naturalnej, osoby zagrożone skutkami takich zdarzeń otrzymają informację od ręki.

Większość informacji udostępnia się bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu jednego miesiąca od daty otrzymania wniosku, lub do dwóch miesięcy, gdy wniosek dotyczy skomplikowanej sprawy.

Wniosek o udostępnienie informacji

Podstawową formą dostępu do informacji o środowisku jest pisemny wniosek, przy czym nie trzeba podawać z jakiego powodu staramy się o udostępnienie danej informacji.

WAŻNE jest jednak, aby we wniosku znalazły się:

 • dane osobowe wnioskodawcy (imię, nazwisko, adres)
 • precyzyjnie określony zakres informacji, o którą wnioskujemy (czego dokładnie poszukujemy)
 • oczekiwana forma udostępnienia informacji (np. kopie papierowe, skany dokumentów na nośniku)

Podstawy prawne udostępniania

Poniżej znajdą Państwo linki do najważniejszych przepisów prawa, określających zasady udostępniania informacji publicznej, w tym informacji o środowisku. Każdy z linków kieruje do Internetowego Systemu Aktów Prawnych (ISAP), prowadzonego przez Kancelarię Sejmu RP.

Po kliknięciu, linki otwierają się jako nowe okna w przeglądarce internetowej.

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.